26
تیر
فروش سگ ژرمن شپرد

نژادسگ ژرمن شپرد - German Shepherd

سگ ژرمن شیپرد سگی باهوش ، نترس ، مشتاق ، شجاع ، شاداب و بیقرار برای آموختن است اگربه دنبال یه سگ نگهبان هستیدخرید سگ ژرمن شپردگزینه مناسبی است.

26
تیر
فروش سگ سنت برنارد

نژادسگ سنت برنارد-Saint. Bernard


سگ سنت برنارداستعدادخارق العاده ای درمورد بهمن وطوفان دارداگربه دنبال سگی ارام ومهربان ومطیع هستیدکه درهمه جاهمراه شماباشدبه خرید سگ سنت برنارداقدام کنید

25
تیر
خرید سگ ساموید

نژادسگ ساموید-Samoyed

اگرشمادرمناطق گرمسیرایران زندگی میکنیدخریدسگ ساموید رافراموش کنید

25
تیر
فروش سگ گریت دین

نژادسگ گریت دین-Great Dane

سگ گریت دین از بلند قدترين سگهاي دنيا .  نژادسگ گریت دین رو به آپولوي دنياي سگها مي شناسن . قدرتمند و ورزيده . اما خلق و خوي گريت دين باعث شد تا اين غول پيكر آرام تبديل به بزرگترين سگ دست آموز بشر بشه . و جاي بسي تعجب داره كه نام دانماركي بزرگ از كجا اخذ شده است.اگربه دنبال یک سگ اشرافی وبادیگاردهستیدبه خرید سگ گریت دین اقدام کنید.

23
تیر
فروش سگ مالاموت

نژادسگ الاسکن مالاموت-Alaskan Malamute

ازسگ الاسکن مالاموت توقع یه سگ نگهبان رانداشته باشیدبرخلاف جثه ی بزرگش خلق وخوی غیرقابل کنترل داردوبسیارشیرین وپرمحبت است

23
تیر
فروش سگ روتوایلر

نژادسگ روتوایلر-rottweiler


   اگرقصدخریدسگ نگهبان داریدسگ روتوایلرسگی نگهبان ودارای روحیه ارامی است