تربیت و آموزش سگ

 

 گلدپت بزرگترين ومعتبرترين مرکز آموزش و تربيت سگ به طورمقدماتي وپيشرفته آموزش سگ باجديدترين متدهاي تربيت سگ زيرنظربرجسته ترين مربيان کارآزموده,آموزش و تربيت سگ به صورت 100%تضميني انجام ميگردد.تربيت سگ بنا به خواسته شماهم ميتوانددرمحل وياپانسيون مرکز انجام گردد.آموزش و تربيت سگ بنا به خلق وخوي سگ شماصورت ميگردد سگ ها شخصیت های مختلفی دارنددرروانشناسی و تربیت سگ شخصیت سگ شمابسیارمهم میباشد قابل ذکر است برای تربیت سگ نژاد,نر یا ماده بودن سگ شما تاثیری در تربیت سگ شماندارد ,پکیخ اولیه تربیت سگ و آموزش سگ شامل(بشین,بخواب,بمون,برو,بیا,بخور,نخور به فرمان شما,دست دادن وگرفتن پرخاشگری های رفتاری و...میباشد.  

 

 

 

 

 

پانسیون سگ|پانسیون سگ در غرب تهران|خرید و فروش سگ | خرید سگ | فروش سگ | کلینیک دامپزشکی گلدپت | |فروش سگ نگهبان | خرید سگ نگهبان | فروش سگ گارد |خرید سگ گارد